5 GIÁ TRỊ CỐT LÕI
CỦA KTO

Là nền tảng để phát triển nội bộ, là phương hướng để chúng tôi mở rộng quy mô. Chúng tôi khai thác sâu điều khách hàng muốn và tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, trên từng pixel.

Tận tâm và thấu hiểu

Đặt bản thân mình vào hoàn cảnh khách hàng, chúng tôi tích cực lắng nghe và tìm hiểu để cung cấp dịch vụ tuyệt vời nhất có thể.

giá trị cốt lõi thấu hiểu khách hàng
WALK THEIR SHOES
Chiến thắng không đến từ cá nhân

Teamwork là chìa khóa thành công. Khi cùng nhau làm việc, chúng tôi chúng ta vượt qua khả năng của từng cá nhân. Cùng với nhau, chúng tôi đồng hành và phát triển.

TEAMS WIN CHAMPIONSHIPS
TEAMS WIN CHAMPIONSHIPS
Tinh thần “Fairplay”

Là thứ mà chúng tôi luôn đề cao, hành động với sự chính trực và tôn trọng. Chúng tôi tin rằng mỗi người phải chịu trách nhiệm về hành động của mình và luôn nỗ lực phát triển trên tinh thần công bằng và minh bạch.

FAIRPLAY
FAIRPLAY
Đam mê cháy bỏng

Chúng tôi đặt tâm huyết vào đội ngũ của mình. Chúng tôi đam mê sản phẩm của mình. Chúng tôi không ngại đương đầu với ý tưởng mới, khi càng chiến chúng tôi càng mạnh.

burn bright
BURN BRIGHT
Sáng tạo

Và luôn can đảm để theo đuổi lý tưởng của mình. Chúng tôi không ngủ quên trên chiến thắng và luôn sẵn sàng học hỏi. Đổi mới và sáng tạo để tiến đến thành công và chúng tôi luôn tìm kiếm các giải pháp tốt nhất để cải thiện trải nghiệm người dùng trên mọi nền tảng.

find a better way
FIND A BETTER WAY